Twój koszyk jest pusty.
×
Twój koszyk jest pusty.

Konkurs

Regulamin konkursu Instagram

1. Konkurs „Wybielanie w dobrym smaku”
Organizatorem konkursu o nazwie “Wybielanie w dobrym smaku” jest Vitaprodukt Sp. z o.o. z siedzibą w 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/134.

2. Czas trwania konkursu.
Konkurs trwa od 10 września 2018r. do 30 wrzesień 2018r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie „Wybielanie w dobrym smaku” jest:
Obserwuj @biala.perla_zeby. Zamieść zdjęcie rzeczy, której smak uwielbiasz. Oznacz @biala.perla_zeby z (#smacznapasta). Oznacz znajomego, który powinien wziąć udział w konkursie. Wygrywa 5 postów z największą ilością polubień.

3. Uczestnik konkursu.
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat, która ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zasady konkursu.
Celem konkursu jest:
– Obserwuj @biala.perla_zeby.
– Zamieść aktualne zdjęcie smakołyku, którego smak uwielbiasz.
– Oznacz @biala.perla_zeby z (#smacznapasta).
– Oznacz w komentarzu znajomego, który powinien wziąć udział w konkursie.

Konkurs obejmuje wszystkich uczestników, którzy, spełnią wszystkie cele konkursu.

5. Nagroda.
Wygrywa 5 postów z największą ilością polubień.

Nagrody to:
Miejsce 1: Irygator do zębów o wartości około 300 pln
Miejsce 2: Elektryczna szczoteczka do zębów o wartości około 200 pln
Miejsce 3: Kupon o wartości 100 pln do sklepu internetowego bialaperla.com.pl
Miejsce 4: Kupon o wartości 80 pln do sklepu internetowego bialaperla.com.pl
Miejsce 5: Kupon o wartości 50 pln do sklepu internetowego bialaperla.com.pl

6. Ogłoszenie zwycięzcy
Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej na Instagramie, po czym zwycięzca będzie proszony o zweryfikowanie swojego konto.
Zwycięzca zostanie poproszony o podanie adresu do korespondencji oraz nr telefonu w celu wysłania nagrody za pośrednictwem kuriera DHL.

7. Dane osobowe.
Konkurs jest organizowany zgodnie z ustawą z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), O ochronie danych osobowych (dalej “Ustawa”), o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych w konkursie w celu przekazania nagrody lub innych kwestii związanych z konkursem oraz informowania o innych działaniach marketingowych reklamodawcy, oferowanie produktów reklamodawcy i przesyłanie informacji biznesowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą nr. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 przez okres 10 lat od rozpoczęcia konkursu, przy dobrowolnym podaniu danych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu prawa jest VITAPRODUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/134, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod NIP 6762414772, numerem KRS 0000348707.
Uczestnik ma prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez pisemną informację dostarczoną na adres siedziby organizatora. Odwołanie zgody jest skuteczne w momencie jej dostarczenia do organizatora. Odwołanie zgody w trakcie trwania konkursu spowoduje wykluczenie zawodnika z konkursu. Zawodnik ma prawo zgodnie z Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 w szczególności prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania, blokowania lub żądania usunięcia danych dotyczących danych oraz prawo do odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone na podstawie odpowiednich przepisów.

Uczestnik ma prawo skontaktować się z organizatorem lub bezpośrednio z Biurem Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia jego praw.
Biorąc udział w konkursie, uczestnikowi zostanie przyznana nagroda, gdy zostanie zwycięzcą jednej z nagród, musi wyrazić zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz miejsce zamieszkania.

8. Przepisy końcowe
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się z zasadami i warunkami konkursu.
2. Organizator nie jest powiązany w żaden inny sposób z Uczestnikiem Konkursu i dlatego też wykonuje działania określone w niniejszym Regulaminie.
3. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i nie naruszania przepisów prawnych oraz polityki interesów organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w każdej chwili we wszystkich sprawach związanych z organizacją konkursu, w tym na zmianie zasad, zawieszeniu konkursu, zawieszeniu konkursu, przedwczesnym zakończeniu konkursu lub wykluczeniu jakiegokolwiek konkurenta z konkursu bez odszkodowania, w szczególności z powodu nieprzestrzegania zasad konkurencji podejrzenie o bezprawne zachowanie lub inne zachowanie, które negatywnie wpływa na wyniki konkursu.
5. Organizator ma prawo żądać od zwycięzcy, dokumentu osobistego, potwierdzającego jego dane osobowe oraz potwierdzenie ukończenia 15 lat. Jeśli nie spełni tego warunku, nie zostanie nagrodzony w konkursie.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób obsługiwany, sponsorowany lub w jakikolwiek inny sposób powiązany z Facebookiem i Facebookiem z jakiegokolwiek powodu. Informacje zawarte w konkursie są dostarczane przez organizatora, a nie Facebooka. Wszystkie pytania, komentarze lub skargi należy kierować do organizatora, a nie do Facebooka.
7. Zasady i warunki konkursu są kompletne i wiążące dla wszystkich uczestników. W przypadku wątpliwości uczestnicy mogą skontaktować się z e-mailem: info@bialaperla.com.pl
Niniejsze Warunki są ważne i obowiązują od 10 września 2018 r. do 30 września 2018 r.