Zrób zakupy w naszym sklepie internetowym za minimum 80 PLN, a przesyłkę otrzymasz bezpłatnie! Promocja obowiązuje do 24.08.2018
Twój koszyk jest pusty.
×
Twój koszyk jest pusty.
Zrób zakupy w naszym sklepie internetowym za minimum 80 PLN, a przesyłkę otrzymasz bezpłatnie! Promocja obowiązuje do 24.08.2018

Konkurs

Regulamin konkursu

 1. Konkurs artystyczny „Wakacyjny uśmiech”

Organizatorem konkursu o nazwie “Wakacyjny uśmiech” jest Vitaprodukt Sp. z o.o. z siedzibą w 31-153 Kraków, ul. Szlak 77/134.

 1. Czas trwania konkursu.

Konkurs trwa od 6 sierpnia 2018r. do 20 sierpnia 2018r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubić post konkursowy, oraz w komentarzu pod postem opowiedzieć historię która wywołała uśmiech a także wstawić uśmiechnięte selfii. Wśród uczestników, których ciekawa historia oraz uśmiechnięte selfi będzie miało najwięcej polubieni na facebbok, zostanie nagrodzonych 5 osób. Nagroda to jeden z zestawów produktowych dostępnych na stronie www.bialaperla.com.pl.

3.  Uczestnik konkursu.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat, która ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium zeczypospolitej Polskiej.

4.  Zasady konkursu.

Celem konkursu jest:

– polubienie postu konkursowego

– opowiedzieć jaka ciekawa historia wywołała uśmiech

– w komentarzu pod postem podesłać uśmiechnięte selfie

Konkurs obejmuje wszystkich uczestników, którzy:

* polubią post konkursowy

* opowiedzą historię która wywołała uśmiech  w komentarzu pod postem podesłać uśmiechnięte selfie

* każdy uczestnik może wziąć udział tylko raz

* są subskrybentami “biała perła” na Facebooku.

5.  Nagroda.

Nagrodą rzeczową za udział i wygraną w konkursie jest zestaw produktów z www.bialaperla.com.pl do wyboru.

 1. Ogłoszenie zwycięzcy

Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej na Facebooku, po czym zwycięzca będzie proszony o zweryfikowanie swojego konto. Zwycięzca może w dowolnym momencie wybrać dowolny zestaw sklepie internetowym www.bielaperla.com.pl, który zostanie wysłany kurierem pod wskazany adres doręczenia.

 1. Dane osobowe.

Konkurs jest organizowany zgodnie z ustawą z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.),  O ochronie danych osobowych (dalej “Ustawa”), o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych w konkursie w celu przekazania nagrody lub innych kwestii związanych z konkursem oraz informowania o innych działaniach marketingowych reklamodawcy, oferowanie produktów reklamodawcy i przesyłanie informacji biznesowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą nr. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 przez okres 10 lat od rozpoczęcia konkursu, przy dobrowolnym podaniu danych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu prawa jest VITAPRODUKT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/134, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod NIP 6762414772, numerem KRS 0000348707. Uczestnik ma prawo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez pisemną informację dostarczoną na adres siedziby organizatora. Odwołanie zgody jest skuteczne w momencie jej dostarczenia do organizatora. Odwołanie zgody w trakcie trwania konkursu spowoduje wykluczenie zawodnika z konkursu. Zawodnik ma prawo zgodnie z Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 w szczególności prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania, blokowania lub żądania usunięcia danych dotyczących danych oraz prawo do odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone na podstawie odpowiednich przepisów. Uczestnik ma prawo skontaktować się z organizatorem lub bezpośrednio z Biurem Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia jego praw. Biorąc udział w konkursie, uczestnikowi zostanie przyznana nagroda, gdy zostanie zwycięzcą jednej z nagród, musi wyrazić zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska oraz miejsce zamieszkania.

 1. Przepisy końcowe
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się z zasadami i warunkami konkursu.
 3. Organizator nie jest powiązany w żaden inny sposób z Uczestnikiem Konkursu i dlatego też wykonuje działania określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i nie naruszania przepisów prawnych oraz polityki interesów organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w każdej chwili we wszystkich sprawach związanych z organizacją konkursu, w tym na zmianie zasad, zawieszeniu konkursu, zawieszeniu konkursu, przedwczesnym zakończeniu konkursu lub wykluczeniu jakiegokolwiek konkurenta z konkursu bez odszkodowania, w szczególności z powodu nieprzestrzegania zasad konkurencji podejrzenie o bezprawne zachowanie lub inne zachowanie, które negatywnie wpływa na wyniki konkursu.
 6. Organizator ma prawo żądać od zwycięzcy, dokumentu osobistego, potwierdzającego jego dane osobowe oraz potwierdzenie ukończenia 15 lat. Jeśli nie spełni tego warunku, nie zostanie nagrodzony w konkursie.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób obsługiwany, sponsorowany lub w jakikolwiek inny sposób powiązany z Facebookiem. Informacje zawarte w konkursie są dostarczane przez organizatora, a nie Facebooka. Wszystkie pytania, komentarze lub skargi należy kierować do organizatora, a nie do Facebooka.
 8. Zasady i warunki konkursu są kompletne i wiążące dla wszystkich uczestników. W przypadku wątpliwości uczestnicy mogą skontaktować się z e-mailem: biuro@vitaprodukt.com

Niniejsze Warunki są ważne i obowiązują od 6 sierpnia 2018 r. do 20  sierpnia 2018 r.